Is de cricut-ontwerpruimte naar beneden? (2024)

Is er momenteel een probleem met de ontwerpruimte van de Cricut?

Design.cricut.com is actief en toegankelijk voor ons. Controleer en meld lokale storingen hieronder...

(Video) Mijn ervaring met Cricut
(Bubbels Confetti)

Waarom reageert de Cricut Design Space niet?

Als Design Space for Desktop niet laadt of een leeg scherm heeft, kan dit eenvoudig worden opgelost doorapp-cache wissen. Bevestig dat Design Space for Desktop is gesloten. Selecteer Deze pc in het linkerdeelvenster, selecteer Lokale schijf (C:) en selecteer de map Gebruikers. Open uw gebruikersmap.

(Video) Maak je eigen kerstcreaties met de Cricut Joy
(Coolblue)

Is Cricut Design Space offline?

Sim. Als u de optie kiest die uw project op uw computer en in de cloud opslaat, kunt u dit project zonder internetverbinding bewerken en bijsnijden.. U kunt zelfs een nieuw project maken en knippen met de lettertypen, afbeeldingen en patronen die zijn gebruikt in projecten die al op uw computer zijn opgeslagen.

(Video) Snijmachine unboxing, klaarmaken en testen - Cricut Maker
(Juf Jannie)

Waarom duurt het zo lang om Cricut Design Space te installeren?

Er zijn te veel programma's of browservensters tegelijkertijd geopend. Er zijn veel ontwerpelementen in de Cricut Design Space. Ingewikkelde ontwerpen vertragen de app. Trage internetverbinding.

(Video) KreaDoe 2021 - Cricut Maker
(Cricut Nederland & België)

Hoe krijg ik de Cricut-ontwerpruimte aan het werk?

Om Cricut Design Space voor Android te downloaden, gebruikt u deze link op een Android-apparaat of volgt u de onderstaande stappen.
 1. Tik op het Google Play Store-pictogram op het startscherm van uw apparaat om de Play Store te openen.
 2. Zoek naar Cricut-ontwerpruimte. ...
 3. Tik op de knop Installeren om de app te downloaden en te installeren.

(Video) How To Make Greeting Cards with Cricut
(Cricut)

Ben ik alles kwijt als ik Cricut-ontwerpruimte verwijder?

Voor sommige problemen moet u mogelijk de iOS-app verwijderen. Als u echter projecten op uw apparaat hebt opgeslagen die niet in de Cricut Cloud zijn opgeslagen,Als u de app verwijdert, worden deze ontwerpen en alle afbeeldingen of lettertypen die u naar uw apparaat hebt gedownload, ook verwijderd.

(Video) CRICUT TIPS: HOW TO CONVERT A PHOTO TO SVG FOR CRICUT PROJECTS
(Cricuter)

Raak ik mijn projecten kwijt als ik Cricut-ontwerpruimte verwijder?

Je opgeslagen projecten worden ook in de cloud opgeslagen, zodat ze mooi en veilig op de Cricut-server blijven staan. Als je naar Instellingen gaat, kun je dit omzeilen. U zou de standaardinstellingen alleen voor de computer moeten wijzigen. Dus tenzij je weet dat je dit hebt gedaan, ben je veilig en verlies je je projecten niet.

(Video) DIY - Hoedjes en petten customizen met de Cricut Hat Press | Beautygloss
(beautygloss)

Hoe wis ik de Cricut-cache op mijn iPhone?

Hoe wis ik de cache in Cricut Design Space op iPad of iPhone?
 1. Ga op uw Apple iOS-apparaat (iPhone of iPad) naar het menu Instellingen.
 2. Blader in het menu Instellingen omlaag naar Algemeen en blader totdat u iPhone/iPad-opslag vindt.
 3. Scroll naar beneden tot je de Cricut Design Space vindt.
9 juni 2022

(Video) CRICUT JOY, de eerste snedes! - Teddie B.
(TeddieB.)

Waarom geeft mijn Cricut mij een foutmelding?

Dit is eendatatransmissie fout. Wis browsergeschiedenis, cache en cookies. Sluit en herstart de browser en probeer opnieuw te knippen. Als dat het probleem niet voor je oplost, probeer dan te knippen met een andere browser.

(Video) How To Personalize Stuffed Animals With Cricut
(Cricuter)

Kan ik mijn Cricut zonder computer gebruiken?

U hebt geen desktop- of laptopcomputer nodig om een ​​Cricut-machine te gebruiken, maar u hebt wel minimaal één smartphone nodig. De huidige Cricut-snijmachines (Maker/Maker3, Explore Air 2/Explore 3 en Joy) werken met de Cricut Design Space.

(Video) Cricut Joy APP | Teddie B.
(TeddieB.)

Is er een online versie van de Cricut Design Space?

Design Space voor computers en mobiele iOS-apparaten vereist een snelle breedbandinternetverbinding om te downloaden, installeren en deelnemen. Er is echter een offline functie voor Design Space voor desktop en de Design Space mobiele app voor iOS. Design Space voor Android heeft momenteel geen offline functie.

(Video) CRICUT JOY, Label Vinyl - Teddie B.
(TeddieB.)

Hoe lang duurt het om de Cricut Design Space te downloaden?

Het is gemakkelijk en kost alleen maareen minuut of twee. Download gewoon de app en volg de installatie-instructies.

Is de cricut-ontwerpruimte naar beneden? (2024)

Hoeveel geheugen heeft de Cricut-ontwerpruimte nodig?

4GB 2GB

Waarom crasht mijn Cricut?

Schakel de Cricut uit en laat hem elk uur ongeveer 10 minuten staan.Probeer een andere cartridge te gebruiken. Als de Cricut niet meer vastloopt bij het snijden met een andere cartridge, neem dan contact op met de ledenondersteuning via een van de onderstaande opties voor verdere hulp. Voer een harde reset uit op de machine.

Wat is de nieuwste 2023-versie van Cricut Design Space?

Deze versie van Design Space for Desktop (v7. 31) bevat de volgende functies en oplossingen.

Is de Cricut Design Space in 2023 gratis?

Design Space is de gratis online ontwerpsoftware van Cricut. Het is webgebaseerd, dus het werkt op zowel Mac als pc. En het is perfect voor beginners omdat het zo gemakkelijk te gebruiken is. Je hebt geen ontwerpervaring nodig om mooie projecten te maken.

Welke laptops zijn compatibel met de Cricut Design Space?

De beste laptop voor Cricut-makers die momenteel beschikbaar is
 • Dell XPS 15. De beste Windows-laptop voor algehele Cricut-makers. ...
 • Asus Vivobook S14. De voordeligste Windows-laptop voor makers van Cricut. ...
 • Microsoft Surface 5-laptop. ...
 • Apple MacBook Air (M2, 2022)...
 • Microsoft Oppervlak Pro 9. ...
 • Acer Aspire 5. ...
 • 14-inch MacBook Pro (M1, 2021)...
 • Lenovo IdeaPad 3i.
3 april 2023

Hoe stop ik met betalen voor Cricut Design Space?

Hoe zeg ik mijn Cricut Access-abonnement op?
 1. Log in op myaccount.cricut.com.
 2. Selecteer Abonnement.
 3. Selecteer Annuleren.
 4. Bevestig de annulering. Uw abonnement loopt af aan het einde van de huidige betalingscyclus.

Is de Cricut Design Space de moeite waard om voor te betalen?

Is Cricut Access het geld waard? ik denk datals u van plan bent uw machine veel te gebruiken en het gemak wilt hebben om op elk moment afbeeldingen en lettertypen gereed te hebben zonder veel moeite van uw kant, dan is Cricut Access absoluut de moeite waard. Zoals je hierboven hebt gezien, kost het duurste abonnement $ 11,99 per maand.

Waar slaat Cricut Design Space bestanden op voor offline gebruik?

opslaan inwolk en computer- elk project vanaf dat moment wordt standaard opgeslagen voor offline gebruik. Alleen opslaan in de cloud — Alle projecten vanaf dit moment worden alleen in de cloud opgeslagen en zijn standaard niet beschikbaar voor offline gebruik. Wijzig deze instellingen op elk gewenst moment onder Instellingen in het menu Ontwerpruimte.

Kun je Design Space gebruiken zonder internet?

Met Design Space voor iOS kun je ontwerpen maken en knippen zonder internetverbinding. Download inhoud naar uw apparaat om offline te gebruiken. Hiermee kunt u gedownloade inhoud maken en knippen zonder internetverbinding.

Hoeveel projecten kan ik opslaan in Cricut Design Space?

Je kan toevoegentot 1.000 projectennaar een verzameling.

Hoe wis ik de cache van mijn app?

Open Instellingen, schuif en tik op Apps. Selecteer of blader naar de app die u wilt wissen. Tik op Opslag en tik vervolgens op Cache wissen. Opmerking: de enige manier om de cache voor alle apps tegelijk te wissen, is door de fabrieksinstellingen van uw telefoon te herstellen.

Hoe wis ik mijn cache?

Android:
 1. Open de Chrome-app op uw Android-telefoon of -tablet.
 2. Tik rechtsboven op Meer .
 3. Tik op Geschiedenis Browsegegevens wissen.
 4. Kies bovenaan een tijdbereik. Selecteer Altijd om alles te verwijderen.
 5. Vink de selectievakjes naast 'Cookies en sitegegevens' en 'Afbeeldingen en bestanden in cache' aan.
 6. Tik op Gegevens wissen.

Waar is de cacheruimte op de iPhone?

Ga naarInstellingen > Algemeen > [Apparaat] Opslag. U ziet een lijst met aanbevelingen voor het optimaliseren van de opslag van uw apparaat, gevolgd door een lijst met geïnstalleerde apps en de hoeveelheid opslagruimte die elk gebruikt. Tik op de naam van een app voor meer informatie over de opslag ervan. Gegevens in de cache en tijdelijke gegevens tellen mogelijk niet mee als gebruik.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 07/01/2024

Views: 5523

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.